• Woningstichting Barneveld – projectleider huisstijl

  “Het is tijd voor een nieuwe huisstijl en website. Kan jij dat voor ons regelen?” Dat liet ik me geen twee keer zeggen! Samen met twee teams van enthousiaste medewerkers bij Woningstichting Barneveld ging ik aan de slag.

   

  Projectleiding

  Ik trad op als intern projectleider voor de nieuwe huisstijl en website. Ik zorgde voor de planning en bracht in beeld wat er moest gebeuren. Met de projectgroepen besprak ik tweewekelijks wat ons te doen stond, wanneer dat moest gebeuren en wie dat zou doen. Mede vanwege de goede sfeer in de teams kon in korte tijd veel werk worden verzet!

   

  Voor mij is een project dan ook zo sterk als de mensen die eraan werken.

   

  Samenwerking met bureaus

  Voor deze opdracht werkte ik nauw samen met een vormgevingsbureau en een webbouwer. Zo fungeerde ik als spin in het web tussen Woningstichting Barneveld enerzijds en de leveranciers anderzijds. Vanuit mijn rol zorgde ik ervoor dat zowel de projectteams als de leveranciers  zo goed mogelijk hun werk konden doen. Dat deed ik door belemmeringen bespreekbaar te maken en obstakels weg te nemen.